S’informa els titulars dels carnets professionals d’instal·lacions petrolíferes que el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat ha programat unes , del 3 d’octubre del 2018, en les dates i els