Decret 546/2022 del 22 de desembre del 2022 calendari de cursos de capacitació professional Requisits previs per inscriure’s: haver superat favorablement el curs anomenat “Tronc Comú o bloc general, tenir

Share