El proper  dia 22 de Març d’enguany, començarà el proper curset per a l’obtenció del carnet  professional de  manipulador de substancies que esgoten la capa d'ozó i gasos fluorats d` efecte hivernacle