Ben volguts socis, A continuació us passem el temari d’una jornada  tècnica  dels tipus de canonades plàstiques, historia, categories, evolució, etc…, que tindrà el plaer d’exposar-nos el Sr.  Joan Cubedo