side-area-logo

CURS BÀSIC DE REFRIGERACIÓ I AIRE CONDICIONAT

El proper  divendres dia  14 de  Juny , començarà el primer curs per a Principiants (nocions bàsiques)  Curs  Bàsic de Refrigeració i Aire Condicionat.

El curs constarà de 16 hores presencials , s’impartirà els divendres de 9;00 a 13;00 i de 15;00 a 19;00.

El començament serà  Teoria el dia 14/06/2019  i  la Pràctica el dia 21/06/2019.

 

Jornada divendres dia 14/06/19  de 8 hores. Teoria

 • Esquema bàsic de funcionament d’un sistema de refrigeració i d’aire condicionat.
 • Components principals de les instal·lacions de refrigeració
  • Compressors.
  • Evaporadors.
  • Condensadors.
  • Dispositius d’expansió i elements complementaris del circuit.
 • Funcionament d’un pont de manòmetres i diferents tipus que podem trobar.
 • Detecció de fuites. Formes pràctiques de detecció de fuites
 • Tipus de gasos refrigerants. (Característiques pressió-temperatura, seguretat, etc).

 

Jornada divendres dia 21/06/19  de 8 hores.  Pràctiques

 • Realització d’abocardat a tubs de diferents diàmetres.
 • Realització d’eixamplaments a tubs de diferents diàmetres.
 • Procés de soldadura amb la tècnica de corrent de nitrogen.
 • Verificació de l’estanqueïtat d’una instal·lació frigorífica.
 • Posada en funcionament d’un equip a la sala taller i verificació de pressions i temperatures.

 

El preu total del Curs Bàsic serà de 120 €  els associats i 150 € per als no associats.

Recommend
Share
Tagged in
Leave a reply