side-area-logo
Formació continuada: la millor eina dels professionals

L’evolució del sector fa necessària una aposta forta de les empreses per la formació del seu personal amb els cursos de capacitació en els diferents àmbits del sector.
Adelca posa a disposició dels membres associats cursos de capacitació en els diferents àmbits de treball de la lampisteria i la climatització i acrediten els professionals i les empreses instal·ladores equiparant-los als professionals de fora d’Andorra.

Les empreses que en un futur proper no s’hagin certificat i no hagin proporcionat formació als seus treballadors podran quedar en una situació marginal inclús sense possibilitat d’operar al Principat.

La gran evolució que el sector ha tingut els darrers anys, especialment pel que fa a l’estalvi energètic, la cura amb el medi ambient i l’aplicació de les noves tecnologies en el món de la climatització fa necessari que les empreses apostin per formar els operaris per ser més competitives.

Gràcies al compromís de Govern que va donar el màxim suport a l’Associació des de l’inici de l’activitat i per mitjà del departament de Formació Professional va posar a disposició les sales d’estudi per la realització dels cursos.

Formacions en curs o previstes
FORMACIÓ DE GESTIÓ I CONTROL DE LES INSTAL·LACIONS DE RISC DE PROLIFERACIÓ DE LEGIONEL·LA

Us informem que estem organitzant nous cursos de Legionel·la conjuntament amb Ambitècnia, ja que la nova normativa fa obligatòria (en la seva disposició transitòria tercera) la formació a TOTS els

Continue

El proper  divendres dia  14 de  Juny , començarà el primer curs per a Principiants (nocions bàsiques)  Curs  Bàsic de Refrigeració i Aire Condicionat. El curs constarà de 16 hores

Continue
FORMACIÓ DE GESTIÓ I CONTROL DE LES INSTAL·LACIONS DE RISC DE PROLIFERACIÓ DE LEGIONEL·LA

Us informem que estem organitzant nous cursos de Legionel·la conjuntament amb Ambitècnia, ja que la nova normativa fa obligatòria (en la seva disposició transitòria tercera) la formació a TOTS els

Continue
FORMACIÓ DE GESTIÓ I CONTROL DE LES INSTAL·LACIONS DE RISC DE PROLIFERACIÓ DE LEGIONEL·LA

Continue

El proper  dia 22 de Març d’enguany, començarà el proper curset per a l’obtenció del carnet  professional de  manipulador de substancies que esgoten la capa d'ozó i gasos fluorats d` efecte hivernacle

Continue

Ben volguts socis, A continuació us passem el temari d’una jornada  tècnica  dels tipus de canonades plàstiques, historia, categories, evolució, etc…, que tindrà el plaer d’exposar-nos el Sr.  Joan Cubedo

Continue